صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ (۰.۱۴) ۰ (۳۹.۸۳) ۱.۱۱
۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ (۰.۵) (۰.۲۳) (۸۴.۱۵) (۵۷.۶۲)
۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱.۷۹ ۱.۲۹ ۶۴,۶۲۸.۰۵ ۱۰,۵۲۸.۷۸
۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۰ ۰ ۰.۸۸ ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۰.۰۲ ۰ ۸.۰۶ ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ (۰.۳۷) (۰.۲۴) (۷۳.۹۴) (۵۸.۳۲)
۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۰.۱ ۰.۲۱ ۴۶.۱۵ ۱۱۳.۷۹
۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۱ ۰
۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۰ ۰ ۰.۱۳ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۰.۷۷ ۰.۸ ۱,۵۳۱.۴۵ ۱,۷۶۲.۰۳
۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۰ ۰ ۱.۷۵ ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۰ ۰ ۰.۱۶ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۰.۵۲ ۰.۵۱ ۵۷۰.۷۵ ۵۴۷.۹۳
۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ (۰.۱) ۰.۱۷ (۳۰.۰۶) ۸۵.۳۴
۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۰.۲۱ ۰.۲۹ ۱۱۶.۷۷ ۱۸۶.۳۵
۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ (۰.۸۶) (۱.۲) (۹۵.۸) (۹۸.۸)
۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ (۰.۰۴) (۰.۲) (۱۳.۰۸) (۵۱.۴۸)
۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۹ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۵۷) ۰