صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
قوانین و مقررات

سرمایه گذار گرامی از این پس می توانید از همان ابتدا به اندازه 1 واحد صدور بزنید.