صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ (۰.۱۳۹)% %۰.۰۰۳
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ %۰.۸۹۳ %۱.۰۲
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ (۰.۸۹۴)% (۱.۱۰۵)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ (۷.۵۶۲)% (۸.۸۶۲)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ %۱۵.۵۳۷ %۱۴.۱۳۶
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ (۳.۵۴۸)% (۲.۴۱۵)%
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ %۵۴۵۷.۱۷۴ %۱۲۳۳۱.۳۹۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۷.۷۷ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹.۰۴)% (۹.۵۵)%