صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
اهداف صندوق

 

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

 هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ همچنین در صورتی‌که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانۀ این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

 موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق فقط مي‌تواند در دارايي‌هاي ريالي داخل كشور سرمايه‌گذاري كند و سرمايه‌گذاري خارجي (ارزي) به هر نوع و شكل غيرمجاز مي‌باشد.

 

الزامات سرمايه گذاري صندوق

نصاب دارايي ها در صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک در سهام

در اندازه کوچک

اين صندوق از نوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود: 

 

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری در سهام

ردیف

موضوع سرمایه گذاری

توضیحات

1

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان*

حداقل 70% از کل دارایی‌های صندوق

2

سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر**

حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر

3

سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و قرارداد اختیار معامله همان سهام

حداكثر 10% از کل دارایی های صندوق

4

سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام

حداكثر 5% از کل دارایی‌های صندوق

5

سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت

حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق

6

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در  بازار اول و دوم فرا بورس ایران

حداکثر 20% از کل دارایی‌های صندوق

7

 واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"***

حداکثر 5%  از  کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30%  از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد

8

 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها

حداکثر 5%  از کل دارایی‌های صندوق

9

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکثر 5%  از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

10

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر10% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام

 

*رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری بند 1 جدول فوق،  در 60 روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دورۀ تصفیۀ صندوق الزامی نیست.

**فقط يك سهم، حق تقدم و اختیار آن، منتشره از سوي يك ناشر مي‌تواند بدون رعايت نصاب بند 2 جدول ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری در سهام تا 15% از كل دارايي صندوق را تشكيل دهد.

***منظور از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آن‌ها وجود دارد.