صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ سرمایه گذاری ایساتیس پویا ۱۰۰
۲ شرکت کارگزاری ایساتیس پویا ۵,۱۰۰
۳ سبدگردان ایساتیس پویاکیش ۴,۸۰۰
تعداد کل ۱۰,۰۰۰