صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
دارندگان واحدهای ممتاز


ردیف نام تعداد
1 کارگزاری ایساتیس پویا 510
2 سبد گردان ایساتیس پویا کیش 480
3 سرمایه گذاری ایساتیس پویا 10